mắm ruốc

  • MẮM RUỐC THÁI LAN thần thánh

    MẮM RUỐC THÁI LAN thần thánh

                     Bên Thái nổi tiếng về loại này, bạn nào đi thái rồi sẽ thấy họ hay bán ở chợ cuối tuần và dạo đường,mà k fai loại nào cũng ...                  Bên Thái nổi tiếng về loại này, bạn nào đi thái rồi sẽ thấy họ hay bán ở chợ cuối tuần và dạo đường,mà k fai loại nào cũng ...